SCHIMBĂRI PREGĂTITE PENTRU ȘOFERI – TollRo, noua taxă pentru vehicule grele

În ședința de Guvern de zilele trecute a fost aprobat TollRo, noul tarif care se va aplica camioanelor, tariful rutier urmând a fi stabilit în funcție de distanța parcursă pe rețeaua de drumuri de interes național.  CNAIR este entitatea desemnată să perceapă și să încaseze TollRo.

„TollRo se va aplica pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe acesta, concepute şi construite pentru transportul de marfă cu masă totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone. Vehiculele de transport mixt se asimilează, din punct de vedere al TollRo, cu vehiculele de transport marfă. Pentru colectarea TollRo prin STRR se introduce sistemul de tarifare rutiera electronica in Romania, denumit STRR. STRR este interoperabil cu sistemele de tarifare rutieră electronică din celelalte state membre ale UE prin intermediul SETRE, complementar STRR. STRR oferă utilizatorilor SETRo acces la SETRE.

TollRo se va percepe pentru utilizarea domeniului SETRE România, care este reprezentat de reţeaua de drumuri naţionale din România, cu excepţia sectoarelor de drum naţional aflate în intravilanul municipiilor între indicatoarele de intrare/ ieşire în/ din acestea, pentru utilizarea căreia tariful de trecere datorat este colectat prin intermediul unui sistem de tarifare rutieră electronică”, precizează oficialii Guvernului.

S-a mai stabilit că TollRO se stabileste în funcţie de un tarif unitar si de distanta parcursă pe un sector de drum din domeniul SETRE Romania exprimată în unități intregi de kilometri: „Tariful unitar cuprinde un tarif de utilizare a
infrastructurii si un tarif bazat pe costuri externe care au la bază principiile recuperării costurilor infrastructurii si cele legate de poluarea atmosferică generată de trafic. TollRo se calculează prin înmulțirea tarifului unitar cu distanța parcursă”.

Șoferii de camioane mai trebuie să știe că TollRO poate fi achitat în baza unui contract încheiat de un utilizator SETRo cu un furnizor SETRo, în baza unui tichet de rută cu o singură trecere, emis prin intermediul aplicațiilor informatice interconectate cu STRR. Tichetul de rută se achită anterior efectuării trecerii, respectiv prin aplicație mobile pusă la dispoziția utilizatorilor cu titlu gratuit de CNAIR.

CNAIR stabilește cuantumul TollRo datorat și încasează suma aferentă de la furnizorul SETRo, pe baza declarațiilor privind TollRo transmise. Încasarea acestei sume de CNAIR se realizează independent de momentul efectuării plății acesteia între utilizator și furnizorul SETRo, de la utilizatorul domeniului SETRE România, în baza datelor din
tichetul de rută, înscrise în STRR, de la utilizatorul domeniului SETRE România, în cazul utilizării aplicației mobile, în baza datelor colectate de la aceasta.

În cazul în care a fost constată neplata TollRo, utilizatorii au obligația de a plăti către CNAIR un tarif compensatoriu. Acesta este de o sută de ori valoarea TollRo datorat, dar nu mai mult de 1.000 lei în situația în care se poate stabili distanța parcursă pe domeniul SETRE România, în acest caz valoarea TollRo achitată necorespunzător nu se restituie, de 2.000 lei, în situația în care nu se poate stabili distanța parcursă pe domeniul SETRE România.

În cazul constatării unei neplăți a TollRo pentru un vehicul înmatriculat într-un stat membru al Uniunii Europene, CNAIR notifică deținătorului vehiculului, prin intermediul unei scrisori de informare, neplata, obligația de achitare a tarifului compensatoriu, precum și a cheltuielilor administrative generate de notificare Plata sumelor datorate se efectuează în termen de maxim de 72 ore de la primirea scrisorii de informare. Plata se consideră efectuată la
momentul creditării contului CNAIR cu suma datorată. Achizarea tarifului compensatoriu pune capăt neplăţii şi oricăror sancţiuni ulterioare împotriva deţinătorului vehiculului. Neplata acestor sume constituie contravenție și se sancționează cu amenda contravențională. În cazul TollRo contravenția nu este continuă. În scopul descurajării neplății TollRo, amenda se stabilește între un minim, reprezentând de 10 ori cuantumul tarifului compensatoriu și un maxim, reprezentant de 20 de ori tariful compensatoriu.

„La efectuarea controlului prin oprirea vehiculului, în situaţia în care se constată că a avut loc o neplată a TollRo, personalul abilitat conform prezentei legi notifică conducătorul, după identificarea acestuia, prin intermediul unei înștiințări de plată, cu privire la obligativitatea achitării tarifului compensatoriu. În această situație, tariful compensatoriu se plătește pe loc prin mijloace electronice în contul indicat în înștiințarea de plată. În
cazul refuzului conducatorului vehiculului de a achita tariful compensatoriu, personalul abilitat face mențiune despre aceasta în înștiintarea de plată, constată contravenția, stabilește amenda și încheie procesul – verbal de
contravenție pe numele acestuia. În cazul vehiculelor înmatriculate într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, procesul – verbal de contravenție se comunică Poliției de Frontieră care nu va perminte intrarea
în România a conducătorului vehiculului, până la achitarea amenzii contravenționale”, se mai arată în proiectul adoptat de Guvern.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu