septembrie 28, 2021

Titularizare: Trei candidați din Maramureș au obținut nota 10

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul Concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea  2021 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații din județul Maramureș care au susținut proba scrisă este de 47,02% (în scădere, față de rezultatele consemnate în anul 202059,32%); rata notelor peste 7 (șapte) la nivel național este de 44,47% (în scădere față de rezultatele consemnate în ultimii patru ani58,66% în 2020, 46,86% în 2019, 47,40% în 2018, respectiv 45,73% în 2017).

Procentul notelor între 7 și 9,99 este de 46,6%.

Din promoția curentă, 41,2% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte).

La proba scrisă, trei candidați au obținut nota 10 (zece) – specializările: educatoare, maiștri instructori și limba germană modernă.

La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, s-au prezentat 766 candidați, din totalul de 949 de candidați înscriși.

În centrele de evaluare au fost notate 689 lucrări, întrucât: 76 de candidați s-au retras din concurs invocând motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologice, iar un candidat a fost eliminat.

”Contestațiile pot fi depuse la sediul ISJ Maramureș sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise și prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează în data de 3 august la sediul ISJ și pe site-ul titularizare.edu.ro.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice, organizate de către ISJ Maramureș în intervalul 4 – 5 august”, transmite IȘJ Maramureș.

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2