UPDATE- Studenții cer noi drepturi când vine vorba de examene

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Am ajuns perioada în care poți contesta orice, ca și student. ANOSR a lansat campania „Update la drepturi”, care are ca scop informarea tuturor beneficiarilor direcți ai actului educațional în legătură cu principalele propuneri cu privire la noul Cod al drepturilor și obligațiilor studentului, elaborate de ANOSR și transmise Ministerului Educației la data de 15.11.2023.
„Codul drepturilor și obligațiilor studentului, cunoscut și sub denumirea de „Statutul Studentului”, cuprinde ansamblul principalelor drepturi și obligații ale studenților înmatriculați într-o instituție de învățământ superior publică sau privată din România, documentul funcționând ca un set de drepturi minimale garantate la nivel național. În contextul adoptării noii Legi a învățământului superior nr. 199/2023 și al prevederilor O.M.E. nr. 6.072/2023, studenții din România vor beneficia de un nou Cod al drepturilor și obligațiilor studentului, propus de federaţiile studenţeşti naţionale şi aprobat prin Ordin al Ministrului Educaţiei până la data de 01.02.2024.
ANOSR a transmis către minister propunerea sa privind noul Cod al drepturilor și obligațiilor studentului, elaborată în baza dezideratelor studenților, identificate atât în cadrul consultărilor specifice organizate cu reprezentanții studenților și organizațiile studențești din întreaga țară, cât și prin intermediul canalelor oficiale de comunicare ale federației.
În perioada următoare, vom prezenta principalele revendicări ale federației pentru categorii specifice de drepturi sau obligații. Astăzi ne vom concentra asupra câtorva propuneri ANOSR cu privire la drepturile academice și anume reglementarea necesității ca instituțiile de învățământ superior să prezinte studenților oportunitățile cu privire la programele de mobilitate naționale și internaționale disponibile pentru aceștia, oferind servicii de informare și consiliere gratuită, eliminarea constrângerii privind numărul minim de pagini pe care suportul de curs trebuie să-l cuprindă, detalierea noțiunilor teoretice și practice care trebuie să se regăsească în acesta și reglementarea necesității elaborării suportului de curs în limba de predare a disciplinei aferente, fiind acordat studenților încă din primele două săptămâni ale semestrului, reglementarea posibilității studenților de a contesta evaluările orale. Soluția pe care o propunem constă în oferirea posibilității instituției de învățământ superior de a reglementa la nivel intern înregistrarea video și audio a desfășurării întregului proces de examinare, pentru ca studentul să poată depune contestație la fel ca în cazul examinărilor scrise.
Totuși, în universitățile în care nu este considerat fezabil un astfel de mecanism, considerăm necesar ca studenții să aibă posibilitatea de a solicita o reevaluare, includerea posibilității studenților de a participa la examene de mărire de notă la minimum 33% dintre disciplinele care figurează în planul de învățământ, în regim gratuit, nota fiind modificată doar în cazul în care este mai mare decât cea obținută anterior sau introducerea unei prevederi conform căreia instituțiile de învățământ superior trebuie să reglementeze utilizarea resurselor electronice și a inteligenței artificiale în activitatea academică, astfel încât să se asigure calitatea și caracterul incluziv al acestora și folosirea lor să respecte cu strictețe normele de etică și deontologie universitară”, precizează ANOSR.
Dragoș HOJDA
Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole