VÂNZARE MAȘINI – Contractul va putea fi încheiat electronic și trimis autorităților online

Reclame home 1
Reclame home 1

Potrivit unui proiect de ordonanță prin care Ministerul Finanțelor intenționează să modifice Codul fiscal, contractul pentru vâmzarea mașinilor va putea fi încheiat electronic și trimis online autorităților. Nu este singura noutate din acest proiect de ordonanță. Astfel, consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport pentru mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol,  mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute în Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului.

Conform documentului citat,  „actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport se poate încheia și în formă electronică și semnat cu semnătură electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, încheiat între persoane care au domiciliul fiscal în România și se comunică electronic în vederea radierii/înregistrării/înmatriculării mijlocului de transport de către persoana care înstrăinează, de către persoana care dobândește sau de către persoana împuternicită, după caz, autorităților implicate”.

„Organul fiscal local de la domiciliul persoanei care înstrăinează mijlocul de transport transmite electronic persoanei care înstrăinează sau persoanei împuternicite un exemplar al actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat în formă electronică, completat conform prevederilor în vigoare pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX „Impozite şi taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 și semnat cu semnătură electronică. În situația în care organul fiscal local nu beneficiază de semnătură electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001, documentul completat se transmite sub formă scanată cu mențiunea letrică ”Conform cu originalul”.

Organul fiscal local de la domiciliul persoanei care dobândește mijlocul de transport completează un exemplar al actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat în formă electronică, conform prevederilor în vigoare, pe care îl transmite electronic persoanei prevăzute la alin.9, semnat cu semnătura electronică. În situația în care organul fiscal local nu beneficiază de semnătură electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001, documentul completat se transmite sub formă scanată cu mențiunea letrică ”Conform cu originalul”. Persoana care dobândește mijlocul de transport sau persoana împuternicită, după caz, transmite electronic un exemplar completat conform alin. (10) și (11), organului competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport. Orice alte documente necesare și obligatorii, cu excepția actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport întocmit în formă electronică și semnat cu semnătură electronică, se pot depune pe suport hârtie sau electronic conform procedurilor stabilite de organul competent”, se arată în proiectul de ordonanță.

Maramureșenii ar trebui să știe că acest proiect prevede ca actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport întocmit potrivit prevederilor legale să se utilizeze astfel:
un exemplar semnat electronic de ambele părți rămâne la persoana care înstrăinează
un exemplar semnat electronic de ambele părți rămâne la persoana care dobândește
un exemplar rămâne în arhiva organelor fiscale locale implicate
un exemplar se depune la organul competent privind înmatricularea/ înregistrarea/radierea mijloacelor de transport.

„Orice alte acte, cu excepția actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport întocmit în formă electronică și semnat cu semnătură electronică, solicitate de organele fiscale locale pentru scoaterea din evidența fiscală a bunului, respectiv înregistrarea fiscală a acestuia, se pot depune și electronic la acestea, sub formă scanată cu mențiunea letrică ”Conform cu originalul” însușită de către vânzător sau de cumpărător și semnate cu semnătură electronică. Actul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, întocmit în formă prevăzută la alin. (9), încheiat între persoane cu domiciliul fiscal în România și persoane care nu au domiciliul fiscal în România, se comunică electronic de către persoana care l-a înstrăinat către autoritățile implicate în procedura de scoatere din evidența fiscală a bunului. Prevederile alin.(10) și (11) se aplică în mod corespunzător. În cazul unei hotărâri judecătorești care consfințește faptul că o persoană a pierdut dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport, aceasta se poate depune la organul fiscal local în formă electronică sub formă scanată cu mențiunea letrică ”Conform cu originalul” și semnată electronic de către contribuabil”, se mai precizează în proiectul de ordonanță.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole