AJOFM Maramureș, anunț care îi vizează pe absolvenții promoţiei 2021

Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureș informează absolvenţii promoţiei 2021 că sunt aşteptați să se înregistreze în evidenţele instituţiei, pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de AJOFM, în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.

”Absolvenţii instituţiilor de învăţământ, care se înregistrează în evidenţele agenţiilor teritoriale și a punctelor de lucru pentru ocuparea forţei de muncă în raza cărora îşi au domiciliul (AL. Baia Mare, PL. Sighetu Marmației, PL. Târgu Lăpuș, PL. Borșa, PL. Vișeu de Sus) ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum şi de măsuri de stimulare a ocupării (prime de inserție)”, spun cei de la AJOFM.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenţilor în evidenţele AJOFM, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:

– actul de identitate;
– diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;
– declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate (anexa 1^1)-https://www.anofm.ro/persoane fizice;
– acord de utilizare a datelor cu caracter personal – https://www.anofm.ro/persoane fizice;

”Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă şi obligatorie în vederea obținerii indemnizaţiei de şomaj în cazul în care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor stabilită prin reglementările normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Alte informaţii privind acordarea indemnizaţiei de şomaj pentru absolvenţii de învăţământ sunt afișate pe site-ul instituţiei www.anofm.ro, secțiunea Persoane fizice/ Îndemnizații de somaj și venituri de completare”, mai precizează reprezentanții AJOFM.

Vlad HERMAN

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu