BAIA MARE – Se caută asistent social practicant. Ce atribuții va avea acesta

Reclame home 1
Reclame home 1

Direcția de Asistenţă Socială Baia Mare organizează concurs de angajare pentru ocuparea postului contractual de Asistent social practicant, la Serviciul Social Caspev – Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris pe durată nedeterminată de timp. Condiţiile de participare sunt prezentarea la sediul instituţiei a dosarului de înscriere, conform informaţiilor care se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Asistență Socială, vechime în specialitatea de Asistent social de minim 6 luni, dovada înscrierii în Colegiul Național al Asistenților Sociali, respectiv disponibilitate de a lucra pe teren cu persoane vârstnice, copii și persoane defavorizate.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este 06.04.2022 ora 14:00. Acestea se vor depune la Biroul Resurse Umane din sediul DAS, str. Dacia nr. 1. Proba scrisă va avea loc în data de 14.04.2022 la ora 9:00 la Centrul Social Caspev, str. Săsarului, nr. 3, iar interviul în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Ca și atribuții, viitorul asistent social practicant va întocmi dosarele beneficiarilor de servicii sociale oferite în cadrul Centrului Social Multifuncţional ,,Rivulus Pueris”, efectuează anchetele sociale prin deplasarea pe teren, se deplasează pe teren la domiciliul beneficiarilor și ori de căte ori situația o cere, eliberează adeverinţe de transport, ajută beneficiarii să dezvolte relaţii pozitive cu ceilalţi, supraveghează prezenţa beneficiarilor în instituție, abordează relaţiile cu beneficiarii în mod nediscriminator, fără antipatii şi favoritisme, cunoaşte particularităţile de vârstă, diferenţele individuale de conduită astfel încât să poată stabili o comunicare şi o relaţionare adecvată cu aceştia, încurajează beneficiarii să-şi exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc sau transmite beneficiarilor, prin mesaje verbale şi nonverbale, că este permanent alături de ei. 

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole