Casa de Pensii Maramureș: Din 1 iulie, decizia medicală şi planul de recuperare pentru urmatoarea revizuire se vor trimite prin Poșta Română

Casa Judeţeană de Pensii Maramureş vă aduce la cunostinţă faptul că începând cu data de 01.07.2020 toţi pensionarii de invaliditate care au termen de revizuire in cursul lunii iulie se vor prezenta la sediul instituţiei, strada Hortensiei nr. 1A Baia Mare cu urmatoarele acte în original:

1. Actele medicale solicitate la revizuirea anterioară;
2. Alte acte medicale care să reflecte starea de sănătate de la ultima revizuire;
3. Planul de recuperare;
4. Copie dupa actul de identitate (buletin, carte de identitate);
5. Actualizarea numărului de telefon;

De asemenea solicitanţii la încadrarea în grad de invaliditate CAZ NOU, se vor prezenta la adresa mai sus menţionată cu actele medicale care să le susţină solicitarea. Cele de mai sus sunt valabile şi pentru solicitanţii la ajutor social – Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Solicitările pentru prelungiri de concediu medical se vor prezenta între orele 11.00-13.00.

Decizia medicală şi planul de recuperare pentru urmatoarea revizuire se vor trimite prin POŞTA ROMÂNĂ cu confirmare de primire persoanelor revizuite sau încadrate într-un grad de invaliditate.

Informaţii se pot obține la numerele de telefon: 0262 227448; 0262 437175; 0262 206444; int. 127,138 si 139.

ZiarMM.ro

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1