CL Baia Mare: S-a ridicat interdictia de acces pentru autovehiculele care transporta lemne in zonele calamitate Valea Usturoi si Valea Rosie

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

In sedinta extraordinara din 17 ianuarie, consilierii locali baimareni au aprobat un proiect de hotarare privind ridicarea interdictiei de acces, prevazuta in H.C.L. nr. 28/2018, in zonele calamitate Valea Usturoi si Valea Rosie, pentru autovehiculele care transporta lemne. Accesul va fi liber pana la data de 30 iunie 2020.

Vezi mai jos ce alte detalii sunt specificate in proiectul de hotarare:

Art.1. Se aproba, prin derogare de la H.C.L. nr. 28 / 2018 privind reglementarea circulatiei autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 4,5 tone in municipiul Baia Mare, ridicarea interdictiei de acces a mijloacelor de transport specifice, destinate transportului de material lemnos, ale societatilor care exploateaza masa lemnoasa din zonele calamitate Valea Usturoiului si Valea Rosie, pentru urmatoarele trasee: Valea Rosie – Victoriei – Minerilor – Industriei – Vasile Lucaciu – 8 Martie – Barajului;
Petofi Sandor – Dealul Florilor – George Bernard Shaw – Ferastraului – Minerilor – Industriei –
Vasile Lucaciu – 8 Martie – Barajului.

Art.2. Perioada pentru care se aproba accesul este de la intrarea in vigoare a prezentei pana la data de 30.06.2020.

Art.3 (1) Ocolul Silvic Municipal Baia Mare va comunica lista mijloacelor de transport care pot beneficia de facilitatea stabilita prin prezenta hotarare.

(2) Ocolul Silvic Municipal Baia Mare se obliga sa amenajeze 2 rampe de spalare a mijloacelor de transport, mentionate la art. 1, una in zona Valea Usturoiului si una in zona Valea Rosie, situate la intrarea pe strazile Valea Rosie si Petofi Sandor.

Art. 4 Se aproba, prin derogare de la art.3 din HCL 28/2018 , scutirea de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiilor de liber acces pentru mijloacele de transport mentionate la art. 1.

Art. 5 Pe perioada exploatarii zonelor calamitate se interzice accesul neautorizat in zonele Valea Usturoiului si Valea Rosie.

Art. 6 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul si Directia Generala
Dezvoltare Publica.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2