Consiliul Județean Maramureș scoate la vânzare mai multe spații care au destinația de cabinete medicale

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Consiliul Județean Maramureș organizează în data de 10 noiembrie, ora 14, la sediul Consiliului Județean Maramureș, licitație publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor spații proprietate privată a județului Maramureș, cu destinația de cabinete medicale sau activități conexe actului medical, situate în imobilul din Baia Mare, str. Hortensiei nr. 5A, se arată într-un anunț.

Laborator tehnică dentară ​

Documentele necesare pentru participarea la licitație

A. Pentru persoane juridice: copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante și de pe certificatul de înregistrare fiscală din care să rezulte că este furnizor de servicii medicale; scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română; dovada achitării tuturor obligațiilor fiscale către bugetul local și cel general consolidat; declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice din care să rezulte că aceasta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment; declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare în condițiile O.U.G. nr. 68/2008; împuternicire de la asociați pentru reprezentantul legal al persoanei juridice.

B. Pentru persoane fizice: copie de pe actul de identitate; copie de pe autorizația de funcționare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire din care să rezulte că are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora; dovada achitării tuturor obligațiilor fiscale către bugetul local și cel general consolidat; declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare în condițiile O.U.G. nr. 68/2008.

Garanția de participare la licitație este de 500 lei/cabinet și se poate depune în contul RO41TREZ4365006XXX000127 deschis la Trezoreria Municipiului Baia Mare.

Taxa de participare este de 100 lei/cabinet și se poate depune în contul RO10TREZ43621330250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Baia Mare.

Documentele și dovada achitării garanției și taxei de participare vor fi depuse la Registratura Consiliului Județean Maramureș, până la data de 09.11.2021ora 14.

Spațiile medicale pot fi vizitate în data de 04.11.2021 în intervalul orar 10 – 12.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2