Guvern: Cancelaria prim-ministrului va fi finanţată prin SGG şi va avea atributul de a iniţia proiecte de acte normative

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Guvernul a decis în şedinţa de joi că finanţarea Cancelariei prim-ministrului se va face de la bugetul de stat prin Secretariatul General al Guvernului (SGG) şi va putea iniţia proiecte de acte normative pe domeniile aflate sub incidenţa atribuţiilor sale.

Potrivit unui comunicat al Executivului transmis AGERPRES, măsurile au fost aprobate printr-o ordonanţă de urgenţă de modificare şi completare a OUG nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Actul normativ prevede măsuri menite să clarifice desfăşurarea activităţii în urma reorganizărilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, precum şi necesare desfăşurării activităţii viceprim-miniştrilor şi a cabinetelor acestora, indiferent dacă sunt cu portofoliu sau fără portofoliu.

Astfel, conform comunicatului, cheltuielile necesare desfăşurării activităţii aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului cu portofoliu se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu excepţia indemnizaţiei viceprim-ministrului şi a cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii cabinetului acestuia, care se asigură în cadrul ministerului pe care îl conduce.

„De asemenea, Cancelaria prim-ministrului, structură cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului şi este condusă de şeful Cancelariei prim-ministrului, cu rang de ministru, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului. În cadrul Cancelariei prim-ministrului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, precum şi directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului”, se arată în comunicat.

Totodată, OUG stabileşte şi atributul Cancelariei prim-ministrului de a iniţia proiecte de acte normative pe domeniile aflate sub incidenţa atribuţiilor sale, dar şi faptul că organizarea, funcţionarea, structura organizatorică şi numărul maxim de posturi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

„Se prevede posibilitatea ca în subordinea Cancelariei prim-ministrului să se înfiinţeze departamente, organizate ca structuri fără personalitate juridică, conduse de secretari de stat sau asimilaţi ai acestora, ale căror atribuţii, organizare şi funcţionare se aprobă tot prin hotărâre a Guvernului”, conform comunicatului.

Prin aceeaşi OUG aprobată de Guvern, Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei şi Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi îşi schimbă denumirea în Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, respectiv în Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, urmând ca în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirile să fie înlocuite în mod corespunzător.

O altă modificare prevăzută în actul normativ se referă la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, care va prelua pachetul de acţiuni deţinut de stat la societatea „Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)” -S.A. Bucureşti de la Ministerul Tineretului şi Sportului.

„De asemenea, până la aprobarea protocoalelor de predare-preluare, finanţarea cheltuielilor de natură salarială şi a contribuţiilor pentru personalul aferent Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, inclusiv al instituţiilor publice şi a altor structuri subordonate, se efectuează din bugetul Ministerului Sportului şi bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în mod corespunzător”, se mai spune în comunicat.

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2