NOUTĂȚI MARAMUREȘ- Centrele de unde se poate obține de azi certificatul de cazier judiciar

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș a anunțat că începând cu data de 15.05.2023, în judeţul Maramureș certificatul de cazier judiciar și certificatul de integritate comportamentală se pot obţine de la mai multe centre, conform Programului de lucru cu publicul.

Este vorba despre Serviciul C.J.S.E.O. prin Ghişeul situat în Baia Mare, str. Tineretului nr. 2 cu intrare din strada Șteampului.
Program de funcţionare: – luni, marţi, miercuri, între orele 8.30-12.30
joi, între orele 13.00-17.00
vineri, între orele 8.30-13.00

Poliţia Municipiului Sighetu Marmaţiei, str. Mihai Viteazu nr.10, prin ghişeul de la sediul subunităţii.
Program de funcţionare: : – luni-miercuri și vineri, între orele 9.30-12.30
– joi, între orele 12.30-15.30

Poliţia oraşului Vişeu de Sus, str.22 Decembrie nr. 30A, prin ghişeul de la sediul subunităţii.
Program de funcţionare: – luni-vineri, între orele 9.30-12.30

Poliţia oraşului Borşa, str. Lăzuci nr.6, prin ghişeul de la sediul subunităţii.
Program de funcţionare: – luni-vineri, între orele 9.00-12.00

Poliţia oraşului Târgu Lăpuş, str. P-ţa Eroilor nr. 25, prin ghişeul de la sediul subunităţii.
Program de funcţionare: – luni-vineri, între orele 9.00-12.00

Autoritățile reamintesc maramureșenilor că începând cu luna februarie a acestui an certificatul de cazier judiciar poate fi obținut online prin platformele ghiseu.ro și hub.mai.gov.ro , modalitate disponibilă pentru persoanele fizice, de cetățenie română, care nu sunt înscrise în evidențele Sistemului Național de Evidență a cazierului judiciar Român – ROCRIS.

De asemenea, potrivit prevederilor Legii nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, „se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale”.

„Certificatul de cazier judiciar pentru persoanele fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public, respectiv în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 05.11.1961, este necesar să fie aplicată apostila.

Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului. În situaţia în care cererea se depune prin împuternicit, aceasta va fi însoţită de actul de identitate al împuternicitului şi de procura autentificată în condiţiile legii. Procurile întocmite în Republica Moldova sau ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate fără vreo altă supralegalizare. Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acestuia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia. Certificatul de cazier judiciar se eliberează de regulă „pe loc” sau în cel mult 3 zile de la data solicitării. (art.28 alin.3-Legea nr.290/2004-actualizată)”, arată IPJ Maramureș.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole