OBLIGAȚII ANGAJATORI – Noutăți pentru angajați din această lună. Are legătură cu salariile

Angajatorii maramureșeni trebuie să știe că, potrivit prevederilor art.1 din Hotărârea de Guvern nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu luna ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei/oră.

Legea spune clar că angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe ţară şi este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de baza minim brut pe ţară.

„Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să îşi desfăşoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepţia grevei. În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de baza minim brut pe ţară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este adus la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului. Angajatorii care nu respectă dispoziţiile legale privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, pot fi sancţionaţi de către inspectorii de muncă cu amendă cuprinsă între 300 şi 2.000 lei”, anunță autoritățile.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu