ORDIN – Tezele de doctorat elaborate între anii 1990 și 2016, verificate pentru plagiat

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Tezele de doctorat care au fost elaborate în perioada 1990-2016 vor fi verificate dacă sunt plagiate sau nu, iar universitățile au termen limită pentru a face acest lucru finele acestui an. Potrivit unui ordin al Ministerului Educației, instituțiile de învățământ superior care au eliberat diplome de doctor, conform prevederilor legale, în perioada ianuarie 1990 – iunie 2016, au obligația să elaboreze o strategie proprie de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat și să demareze activitatea de verificare a respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat.

„Strategia proprie de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat menționată va fi elaborată și publicată pe siteul fiecărei universități până la sfârșitul anului 2021. În cadrul fiecărei instituții de învățământ superior se înființează, adaptat la dimensiunea activității și specificul fiecărei universități, o structură administrativă distinctă (serviciu/birou) care are atribuții privind digitizarea și verificarea tuturor tezelor de doctorat, precum și formarea de formatori în etică și integritate. Atribuțiile structurii se corelează cu activitatea Secretariatului instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat. Analiza tezelor de doctorat se realizează conform unei planificări stabilite de fiecare instituție de învățământ superior. Conducerea școlilor doctorale susține activitatea de verificare. Ulterior finalizării verificărilor se întocmește un raport detaliat cu privire la respectarea/nerespectarea eticii, calității și deontologiei universitare la nivelul tezelor de doctorat verificate, raport care va fi transmis Ministerului Educației”, se arată în Ordinul amintit.

Ordinul arată ce trebui8e făcut și atunci când se constată probleme și anume „în cazul în care se constată abateri de la etica și deontologia universitară este sesizată, în conformitate cu legislația în vigoare, comisia de etică din cadrul instituției de învățământ superior, iar Ministerul Educației va fi informat în acest sens. Verificarea tezelor de doctorat în universitatea în care sa susținut doctoratul este independentă de verificarea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și se face în cadrul mecanismelor interne de asigurare a calității. CNATDCU analizează orice sesizare, conform regulamentului propriu”.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2