Primăria Baia Mare a demarat a cincea procedură de atribuire a unui număr de 16 autorizaţii taxi, pentru autoturisme cu propulsie electrică, hybrid plug-in sau hydrogen

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Municipiul Baia Mare anunță pe site-ul oficial că a demarat a cincea procedură de atribuire a unui număr de 16 autorizaţii taxi, pentru autoturisme cu propulsie electrică, hybrid plug-in sau hydrogen, după următorul calendar:

7 iunie – 5 august 2021: depunerea de către transportatorii interesaţi a cererilor de înscriere în procedura de atribuire a unei/unor autorizaţii taxi

6 august – 8 august 2021: analizarea de către autoritatea de autorizare a cererilor şi documentelor depuse, aplicarea criteriilor de departajare şi stabilirea transportatorilor autorizaţi cărora li se vor atribui autorizaţiile taxi.

9 august 2021: publicarea listei cu autorizaţiile taxi atribuite, conţinând datele de identificare ale transportatorilor autorizaţi şi punctajele obţinute din îndeplinirea criteriilor de departajare pentru fiecare autovehicul.

10 august – 24 august 2021: depunerea contestaţiilor la primarul Municipiului Baia Mare, cu privire la deficientele semnalate în procedura de atribuire a autorizaţiilor.

25 august – 31 august 2021: comunicarea Dispoziţiilor primarului privind rezolvarea contestatiilor şi atribuirea autorizaţiilor taxi prin hotarâre a Consiliului Local.

În acest sens, cei interesați trebuie să mai știe următoarele:

1) numerele de ordine pentru autorizaţiile taxi care vor fi atribuite: de la 857 la 872
2) data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedură: 5 august 2021
3) documentele care trebuie depuse sunt:
a) cerere de participare la procedura de atribuire;
b) declaraţia pe propria răspundere privind valabilitatea autorizaţiei de transport deţinute;
c) declaraţia pe propria răspundere a transportatorului că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni, autoturisme cu propulsie electrică, hybrid plug-in sau hydrogen, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor;
d) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autoturism, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autoturismele necesare la data depunerii declaraţiei prevazute la lit. b).
4) data anunţării rezultatului atribuirii: 9 august
5) data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi: 1 septembrie 2021
6) criteriile de departajare şi punctajele care se acordă: conform ANEXEI 1
7) vechimea autoturismelor deţinute în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing nu va depăşi 5 ani de la data fabricaţiei.
8) autoturismele care vor fi deţinute în termen de maximum 6 luni vor fi autoturisme noi.

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2