PROIECT – Închisoare pentru cei ce ard, îngroapă sau incendiază deșeuri

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Cei care îngroapă, ard sau incendiază gunoaie vor primi câteva luni bune de închisoare. Este vorba despre un proiect de lege aflat în atenția senatorilor, care vrea să modifice Legea 195/2005 privind protecția mediului. Din Nota de fundamentare la acest proiect de lege aflăm că „fenomenul arderilor de deşeuri este unul de amploare, fiind practicat în gospodării şi spaţii publice pe tot cuprinsul ţării, cu impact asupra mediului şi sănătăţii publice”.

„Cauciucuri, resturi provenite din dezmembrări auto, cabluri şi alte materiale compozite din aparatură electrică şi electronică, deşeuri medicale şi alte deşeuri periculoase sunt arse săptămânal pe domeniul public sau terenuri abandonate din apropierea unor comune şi oraşe. Cel mai recent studiu realizat la nivel european şi care a analizat în cinci localităţi din România nivelurile compuşilor din atmosferă, ce se asociază cu arderile de deşeuri, arată că particulele poluante ce rezultă sunt de până la 40 de ori mai nocive decât cele rezultate în urma arderii lemnului, iar factorul de emisii a compuşilor poliaromatici este de până la 1.000 de ori mai mare decât cel rezultat în urma arderii lemnului. Toxicitatea cea mai mare o are plasticul tip ABS din electrocasnice şi electronice, ce eliberează compuşi cu o toxicitate de 4.050 de ori mai mare decât a lemnului”, se arată în nota de fundamentare a acestui proiect.

Inițiatorii acestui proiect propun transformarea în infracţiune a acţiunii de îngropare, ardere sau incendiere a deşeurilor, respectiv vor constitui infracţiuni şi se vor pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă o serie de fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală și anume poluarea prin evacuarea, în atmosferă sau pe sol, a unor deşeuri ori substanţe periculoase, producerea de zgomote peste limitele admise, dacă prin aceasta se pune în pericol
grav sănătatea umană, continuarea activităţii după suspendarea acordului de mediu sau a autorizaţiei, respectiv a autorizaţiei integrate de mediu, importul şi exportul unor substanţe şi preparate periculoase interzise sau restricţionate, omisiunea de a raporta imediat despre orice accident major de către persoane ce au în atribuţii această obligaţie.

Tot cu închisoare va fi pedepsită și fapta de producere, livrare sau utilizare a îngrăşămintelor chimice, precum şi a oricăror
produse de protecţie a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării, nerespectarea interdicţiilor privind utilizarea pe terenuri agricole de produse de protecţie a plantelor sau îngrăşăminte chimice, producţia, importul, exportul, introducerea pe piaţă sau folosirea de substanţe care diminuează stratul de ozon, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, îngroparea, arderea sau incendierea deşeuriior, cu excepţia efectuării acestor operaţiuni de către operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru activitatea de valorificare şi eliminare a deşeurilor.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2