SE ANUNȚĂ SCHIMBĂRI – Finanțele vor ca interacțiunea cu firmele să se facă doar online

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Ministerul Finanțelor propune o serie de mãsuri necesare pentru protejarea sãnãtãții cetãțenilor, pentru evitarea blocajelor în activitatea organelor fiscale centrale și pentru aplicarea unui tratament unitar debitorilor care au fãcut obiectul unei inspecții fiscale sau verificãrii situației fiscale personale, astfel încât aceștia sã nu fie dezavantajați fațã de ceilalți contribuabili care se aflã în situații similare. Este vorba despre  un proiect de act normativ care prevede înrolarea în Spațiul Privat Virtual (SPV) a persoanelor juridice, asocierilor și a altor entitãți fãrã personalitate juridicã, precum și a persoanelor fizice care desfãșoarã o profesie liberalã sau exercitã o activitate economicã în mod independent, în formele prevãzute de Ordonanța de Urgențã a Guvernului nr. 44/2008.

Potrivit documentului amintit, înscrierea în SPV rãmâne opționalã pânã la data la care prevederile cuprinse în actul normativ intrã în vigoare, iar dupã acest termen cererile, înscrisurile sau orice alte documente depuse la organul fiscal central în format letric nu vor mai fi luate în considerare.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a ținut să arate că forma finalã a proiectului va fi adoptatã dupã încheierea discuțiilor cu partenerii din mediul privat: „Ne dorim ca Spațiul Privat Virtual sã devinã un instrument-cheie în ceea ce privește interacțiunea cu contribuabilii și vom extinde serviciile disponibile prin intermediul acestei platforme concomitent cu sporirea eforturilor de înrolare a persoanelor juridice și a persoanelor fizice autorizate”.

„În prezent se lucreazã la identificarea unor mecanisme de simplificare și flexibilizare a înrolãrii și autentificãrii utilizatorilor în SPV. În plus, pânã la data când prevederile actului normativ vor intra în vigoare, ANAF trebuie sã ia mãsuri pentru a fi pe deplin pregãtitã atât sã proceseze numãrul suplimentar de contribuabili care se vor înrola în SPV, cât și sã ofere tot suportul acestora pe parcursul întregului demers astfel încât tranziția sã se desfãșoare fãrã probleme. Prin eliminarea hârtiilor, a cozilor la ghișeu și a birocrației excesive, consider cã facem un pas foarte important spre digitalizarea administrației fiscale, fapt ce ne aduce mai aproape de standardele și de bunele practici europene în domeniu, adicã de normalitate”, a punctat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Beneficiile pentru contribuabili odată cu punerea în practică a acestui proiect vor fi legate de evitarea interacțiunii fizice (ghișeu, poștã), comunicarea fiind realizatã non-stop, prin intermediul SPV, eliminarea timpilor de așteptare, întrucât anumite documente, precum certificatele de atestare fiscalã sau cazierul fiscal, se pot obține mult mai repede, posibilitatea depunerii mai multor tipuri de cereri on-line, precum și vizualizarea rãspunsurilor direct din SPV, posibilitatea consultãrii situației fiscale la zi, respectiv posibilitatea de a solicita situația obligațiilor de platã sau a plãților efectuate;primirea de informații personalizate legate de obligativitatea depunerii anumitor declarații sau termenele aferente de depunere. În plus, se va asigura acces la evidența completã a tuturor interacțiunilor contribuabilului cu ANAF, precum tipul declarațiilor depuse și data depunerii.

Mai mult, Finanțele anunță că pânã la data când prevederile actului normativ vor intra în vigoare contribuabilii vor beneficia de declarații pre-completate, rapoarte care sã se poatã importa în programele de contabilitate, fișiere prelucrabile, precum și de posibilitatea de a efectua plãți prin platforma SPV. În acest moment, în România sunt 1,5 milioane de persoane juridice, dintre care au cont în SPV 510.000 de contribuabili: „Aceastã situație se traduce prin faptul cã 33% sunt deja înscriși în SPV, urmând ca încã un milion de contribuabili sã beneficieze de aceastã infrastructurã digitalã. Din totalul persoanelor fizice care desfãșoarã activitãți independente (662.000), doar 5% (35.000) au cont în platforma SPV”.

Pentru aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor se propune anularea dobânzilor, penalitãților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși inspecției fiscale sau verificãrii situației fiscale personale începute și pentru care s-a comunicat decizia de impunere în perioada cuprinsã între data de 15 mai 2020 (dupã data intrãrii în vigoare a O.U.G. nr. 69/2020) și data de 28 martie 2021 (pânã la data intrãrii în vigoare a O.U.G. nr. 19/2021). Acordarea facilitãții se realizeazã cu respectarea condiției de platã integralã a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere, pânã la un anumit termen, și cu depunerea cererii de anulare pânã cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv: „În situația în care obligația bugetarã principalã stabilitã prin decizia de impunere a fost achitatã pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanțe de urgențã, contribuabilul are dreptul de a beneficia de facilitatea fiscalã dacã depune cererea pânã la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, anularea dobânzilor, penalitãților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși verificãrii documentare dupã data de 15 mai 2020. Acordarea facilitãții se realizeazã cu respectarea condiției de platã integralã a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere pânã la anumite termene  și cu depunerea cererii de anulare pânã cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacã termenul de 90 de zile se împlinește dupã 31 ianuarie 2022 inclusiv. În ambele situații reglementate, accesoriile stinse atât înainte, cât și dupã data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanțe de urgențã, se restituie potrivit Codului de procedurã fiscalã”.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2