SE SCHIMBĂ LEGEA EDUCAȚIEI – Profesorii vor putea fi excluși din învățământ timp de zece ani

Reclame home 1
Reclame home 1

Profesorii vor fi excluși din învățământ timp de zece ani dacă se constată că au lovit copiii sau i-au abuzat emoțional. Potrivit proiectului prin care se dorește schimbarea Legii Educației, reprezintă abateri disciplinare ale personalului didactic de predare și se sancționează potrivit prevederilor legale faptele de violenţă fizică, abuz emoțional, orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, manifestarea convingerilor politice şi prozelitismul religios, în situația în care potrivit legii nu reprezintă infracțiuni, activitatea de desfășurare a meditațiilor cu elevii de la propria clasă sau încălcarea dispoziţiilor legii, a obligațiilor din prezentul titlu, a normelor statutului profesiei, deciziilor obligatorii ale organelor profesiei la nivel naţional sau ale unității de învățământ al cărei angajat este sau în cadrul căreia prestează activități de predare-învățare-evaluare cu antepreșcolarii/preșcolarii/elevii, alte fapte de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul unității/instituției, interesul învățământului.

Abaterile disciplinare pot fi constatate numai după solicitarea unui raport de specialitate realizat de specialiști din cadrul compartimentelor de asistență psihopedagogică, iar în situația în care, persoana cercetată este încadrată
în cadrul compartimentului de asistență psihopedagogică, raportul de specialitate va fi realizat de specialiști din cadrul compartimentului de asistență psihopedagogică dintr-o altă unitate de învățământ. Potrivit proiectului de lege, cercetarea disciplinară a personalului didactic auxiliar se realizează conform prevederilor Legii nr.
53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic de predare, în raport cu gravitatea
abaterilor, sunt avertisment, diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 – 6 luni, suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi control sau desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

În funcție de gravitatea abaterii disciplinare,  se va putea dispune și măsura retragerii decoraţiilor, ordinelor, medaliilor, titlurilor primite de cadrul didactic în conformitate cu prevederile legale. Mai mult, în situația aplicării sancțiunii disciplinare pentru fapte referitoare la acte de violenţă fizică, abuz emoțional și orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, pentru o perioadă de 10 ani persoana sancționată nu poate exercita nicio activitate didactică în sistemul de învățământ.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2