Titularizare 2022: Peste 130 de contestații în Maramureș după proba scrisă

Reclame home 1
Reclame home 1

Până la data de 20 iulie 2022, ora 12:00, conform prevederilor din calendarul oficial al concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar 2022, candidații nemulțumiți de nota obținută la proba scrisă, susținută la data de 13 iulie, au putut să depună contestaţie la sediul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș sau să transmită prin mijloace electronice.

Au fost înregistrate 131 de contestații (17,16%), cele mai multe fiind la:

Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii – 28;

– Limba și literatura română și matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica predării limbii și literaturii române / comunicării în limba română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar – 27;

Limba și literatura română – 13;

Educație fizică și sport – 10.

”Rezultatele finale se afişează la sediul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș şi pe pagina de internet dedicata, la data de 27 iulie.

Reamintim că, pentru a obţine statutul de titular, un candidat trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la inspecţia specială la clasă/proba practică şi să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată. Nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecţia specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25% din media de repartizare”, spun reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2