VARIANTA DE OCOLIRE BAIA MARE – Primăria scoate din buzunar 600.000 euro pentru SF

Reclame home 1
Reclame home 1

Consiliul Local Baia Mare se întrunește în ședință în 17 august, pe ordinea de zi fiind și proiectul prin care sumele stabilite inițial pentru elaborarea SF-ului pentru varianta de ocolire Baia Mare se dublează. În loc de 300.000 de euro vom plăti 600.000 de euro.

Conform proiectului, „se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 356/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea în asociere cu Consiliul Județean Maramureș a obiectivului de investiții ,,Varianta de ocolire Baia Mare” prin majorarea contribuției totale estimate, reprezentând cota de 50% ce îi revine Municipiului Baia Mare, pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Varianta de ocolire Baia Mare” de la suma de 300.000 Euro cu TVA inclus la suma de 600.000 Euro cu TVA inclus”.

Consilierii locali vor aproba încheierea unui Act aditional la Acordul de Asociere nr.20957/45261/21.12.2020 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții mai sus amintit.

Din raportul de specialitate la acest proiect de hotărare aflăm că realizarea Variantei de ocolire Baia Mare are în vedere necesitatea satisfacerii unor viteze de circulaţie ridicate în condiţii de siguranţă şi confort, înlăturarea sau reducerea traficului greu de tranzit din interiorul municipiului și de a fluidiza traficul în această zonă.

„Varianta de ocolire Baia Mare a fost introdusă în cadrul Modelului Național de Transport ca drum transregio, cu câte o bandă pe sens și cu o viteză maximă de 90 km/h. Rezultatele modelării pentru acest sector de drum, indică o medie zilnică anuală a traficului de 11495.37 (pentru toate tipurile de vehicule, atât de marfă, cât și de pasageri) pentru întreg sectorul și punctual valori maxime ale mediei zilnice anuale de 13960.11.

Conform Analizei de favorabilitate pentru Varianta de ocolire Baia Mare, realizată de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, fiecare factor analizat, fizico-geografic, socio-economic sau de risc a oferit arealului analizat sectoare de favorabilitate și restrictivitate pentru proiectarea sectorului de drum varianta de ocolire Baia Mare, astfel, privind în ansamblu, această analiză indică ariile cele mai favorabile pentru construire, care ajută la o proiectare corectă și finalizarea cât mai rapidă a proiectului. Aliniamentul propus pentru Varianta de ocolire Baia Mare intersectează infrastructura rutieră existentă, astfel formându-se legături rutiere cu drumurile naționale, drumurile județene și drumurile comunale.

In cadul ședinței CTE C.N.A.I.R din luna mai 2022 a fost aprobată soluția finală a traseului Variantei de ocolire Baia mare, soluție care a suferit modificări față de propunerea inițială. Aceste modificari au apărut în urma realizării studiilor și discuțiilor avute cu proiectantul și reprezentanții C.N.A.I.R (beneficiarul final al investiției). Având în vedere aceste modificări, respectiv necesitatea măririi pe un sector de drum a capacității de circulație la două benzi pe sens în vederea adoptării de la început a unei soluții optime de perspectivă pentru dezvoltare, necesitatea ocolirii orașului Baia Sprie și asigurarea conectivității unor obiective importante pentru comunitățile din Baia Mare și adiacente cum ar fi Aeroportul, Zona Industrială, etc., sunt necesare lucrări suplimentare”, se precizează în documentul amintit.

În varianta finală avem o lungime a traseului mai mare, acesta parcurge o bună bucată și în relief montan, „situație care a condus la apariția unor diferențe semnificative între tema de proiectare inițială și cea după care a fost întocmită varianta aprobată. Estimările inițiale ale Prestatorului privind costurile complementare care sunt generate de diferentele apărute între tema de proiectare inițială și cea după care a fost întocmită varianta aprobată se ridică la suma de 3.000.000 de lei (TVA Inclus), aproximativ 600.000 Euro, raportat la acordul de asociere existent cu Primăria Municipiului Baia Mare, costuri care vor fi acoperite în cote părți egale de către asociați”.

Dragoș HOJDA

 

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole